Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020


Η επιχείρηση ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ που εδρεύει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, εντάχθηκε στη δράση «3.α.1.4 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020.

Η Δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (100% Δημόσια Δαπάνη) της επένδυσης με κωδικό ΝΑΙΕ2-0277215 είναι 10.000,00€, και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νοτίου Αιγαίου» 2014-2020.

Image
Image
Image
Firostefani, PO BOX 9
84700 Santorini
PHOTOS      /     CAREERS
© Rights Reserved to Galini Hotel · Villas · Cafe  |  PRIVACY POLICY |  COOKIE POLICY

sigplus Standard Room

sigplus Mini Superior Room

sigplus Superior Room

sigplus Premier Room

sigplus Supreme Room

sigplus Junior Villa

sigplus Family Villa

sigplus Palm Villa

There are no images in the gallery.
Image